مشتریان ما

واحد فروش

واحد فروش شرکت پل آستارا صنعت  همگام  با سایر بخش های تولیدی شرکت ، فعالیت خود را آغاز نموده است . و با برنامه ریزی دقیق و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی و فروش در داخل کشور و حوزه خاور میانه بارویکرد حفظ سهم بازار در محصولات فعلی و جاری و با هدف توزیع قطعات به صورت سیستماتیک و ایجاد زمینه های مناسب جهت صادرات با تقویت جایگاه برند پاسکو نزد بازار قطعات یدکی کشور گامهای بلندی برداشته است .