ضربه گیر های اکس عقب

بوش پلاستيكي طرفين بازويي اكسل عقب( بوش لاستیک پلاستیک)

بوش پلاستيكي طرفين بازويي اكسل عقب( بوش لاستیک پلاستیک) ۲

بوش اکسل عقب تیبا ۲

بوش اکسل عقب پراید

بوش چشمی وانت پراید

ضربه گیر روی فنر عقب پراید وانت

ضربه گيرطرفين بازويي اكسل عقب به بدنه (مانتینگ مربعی)

مجوعه اسلیو چپ و راست وانت پراید