ایران خودرو

بوش پایه دوشاخه انبری پژو ۴۰۵

پایه آلومینیومی دسته موتور پایین پژو ۲۰۶

پایه دسته موتور پایین آلومینیم رانا

دسته موتور پیکان ۱۶۰۰ ( بافلز چهارسوراخ )

پایه ی الومینیومی دسته موتور پایین پژو ۴۰۵

دسته گیربکس راست نیسان

دسته موتور دو سر پیچ ۲۰۶ تیپ ۲و۳(هیدرومانت)

دسته موتور دو سر پیچ پژو ۴۰۵(هیدرومانت )

دسته موتور شماره دو پراید d

دسته موتور شماره دو تیبا

دسته موتور شماره دو ریو

دسته موتور جلو نیسان چپ و راست

دسته موتور شماره دو پراید d

دسته موتور شماره دو تیبا

دسته موتور شماره دو ریو

دسته موتور شماره سه پراید

دسته موتور شماره سه تیبا

دسته موتور شماره سه ریو

دسته موتور شماره یک پراید

دسته موتور شماره یک تیبا

دسته موتور شماره یک ریو

دسته موتورپيكان ۱۶۰۰

صفحه دنباله دسته موتور  (قارچی پژو ۲۰۶)

لاستيك داخل دسته موتوربالاراست (قارچی پژو ۴۰۵)

لاستيك ضربه گيردسته موتورچپ ۲۰۶ (دسته موتور زیرباتری۲۰۶)

لاستيك ضربه گيردسته موتورچپ ۴۰۵ (دسته موتور زیرباتری۴۰۵)

لاستیک ضربه گیر دسته موتور رانا (توپی دسته موتور پایین رانا)

لاستیک ضربه گیر روی رام گیر بکس

مجموعه براکت دسته موتور شماره۱ تیبا دیاق دسته موتور شماره ۱ تیبا)

مجموعه براکت دسته موتور شماره ۲ تیبا (دیاق دسته موتور شماره ۲ تیبا)